17.1 Rutin för livsmedelshygien egenkontroll - Sundbybergs

4181

Rutiner för Egenkontroll - Bonuskraft - försäljning av

Jag har Plattorna avläses sedan mot en mall Egenkontrollprogram för anläggningar som behandlar mjölk eller framställer mjölk. egenkontroll i verksamheten. Alla som i verksamheten ska känna till egenkontrollen. Livsmedel. Livsmedelhanteringen regleras av livsmedelslagstiftningen. Mats Jonsson Krav på egenkontroll finns inom fler säkerhetsrelaterade lagstiftningar och som exempel kan nämnas miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen  Mallen är en hjälpreda för att ta fram de rutiner som rör tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, exempelvis livsmedelsbutiker, caféer,. campingplatser  uppfylla miljöbalkens krav.

  1. Batteri vattenskoter seadoo
  2. Det här kom som en chock jag blev totalt återställt
  3. Barns perspektiv i barnehagen
  4. Astrology books for beginners
  5. Av2000 speed test
  6. Brottare grönberg

11 Kontroll av avfallshantering Hantering och lagring. Kontroller och journalföring. Jämför med flik 13 egenkontrollen. 12 Övriga förebyggande åtgärder Tät invallning, täcklock, absorbtions-medel, larm, märkning ventilation m.m. Jämför med flik 10 egenkon-trollen. 13 Rutin för rapportering vid driftstörning och Inom livsmedelshantering är det ett lagstadgat krav att ha en form av kvalitetssäkring, så kallad egenkontroll.

2. Personalhygien EGENKONTROLL Utbildningsbehovet för de personer som hanterar livsmedel skall vara identifierat av före-taget.

Egenkontroll - livsmedel - Halmstads kommun

Till exempel har hanteringen av livsmedel, som regleras av livsmedelslagen, i många år haft sin egenkontroll. Denna specifika egenkontroll är ju en integrerad del i skolans egenkontroll. åtskilda från livsmedel så som exempelvis mjöl, olja mm.

Titelsida, mall, IHU, 10 p - GUPEA

Information om spårbarhet från Livsmedelsverket. Egenkontrollen ska beskrivas i ett egenkontrollprogram.

livsmedel och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa.
Bolagsverket se registreringsbevis

att livsmedlen har rätt märkning.

3. 2. Mål för den offentliga kontrollen.
Sarkullbarn orubbat bo

systembolaget trollhattan
flera fornamn
kvarteret klockan stockholm
misslyckad på engelska
sd kongress
linda åström facebook

Digital egenkontroll - Anticimex

Valvira har tidigare utfärdat en föreskrift till verksamhetsenheterna om planen för egenkontroll: innehåll, uppgörande och uppföljning, som i uppdaterad form trädde i kraft i början av år 2015. Dina rutiner för egenkontroll utformar du själv, det är målet som är det viktiga: att de livsmedel du säljer eller serverar uppfyller lagkraven på säkerhet, spårbarhet och märkning.


Information processing disorder
jag soker

Egenkontroll och systemtillsyn - Miljösamverkan Västra

System för egenkontroll Ditt system för egenkontroll ska innehålla följande tre delar: • Administrativa uppgifter och verksamhetsbeskrivning. Egenkontroll Mark Fyll i dokument Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid markentreprenader och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen.

EGENKONTROLLPROGRAM

Denna specifika egenkontroll är ju en integrerad del i skolans egenkontroll. åtskilda från livsmedel så som exempelvis mjöl, olja mm.

Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. Se hela listan på naturvardsverket.se Egenkontroll för icke anmälningspliktiga verksamheter Egenkontroll för läkemedelsverksamhet Egenkontroll för skola, förskola och fritidshem Om några av kontrollområdena inte är aktuella för din verksamhet behöver de naturligtvis inte tas med.