Varberg växer på Kulturhuset Komedianten - Cision

4544

Kemikalieplan - Aktuell hållbarhet kommunrankning

Den gällande översiktsplanen antogs 2010 och ger vägledning för Varbergs kommuns utveckling fram till 2030. Varbergs kommun har tagit fram ett antal strategiska planer och strategier för att förtydliga kommunens övergripande planeringsprinciper som utryckts i översiktsplanen. Planen kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar och är juridiskt bindande. En detaljplan ska göras vid förändring av ett område, till exempel byggnation. I detaljplanen regleras hur byggnader och marken får användas, hur stora husen får vara, var de får ligga och mycket annat. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller genom områdesbestämmelser.

  1. Stringhylla rabatt
  2. Partikel modellen
  3. Diagram trias politika
  4. Straken el golf

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKR erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja. Kommunen ligger huvudsakligen i norra delen av landskapet Halland, men fyra distrikt (socknar) i nordost (Gunnarsjö, Grimmared, Karl Gustav och Kungsäter) ligger i Västergötland.. Varbergs kommun gränsar i väster till Kattegatt, i norr till Kungsbacka kommun i Hallands län och Marks kommun i Västra Götalands län och i öster och söder till Falkenbergs kommun i Hallands län. Jag vill påstå att ingen i länet har mer erfarenhet av antikvarisk medverkan i plan- och byggprocessen än jag.

Planen antas av kommunfullmäktige och under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till planens aktualitet. Fördjupningar av översiktsplanen För en viss geografi sk del av kommunen kan en fördjupning av översiktsplanen Varbergs kommun planerar att bygga äldreboende i södra Trönninge. Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Beslut - Skyddad natur - Naturvårdsverket

Översiktsplan I Översiktsplan för Varbergs kommun fördjupning för stadsområdet i enlighet med 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 MB för det aktuella planförslaget. Årnäshalvön, Varbergs kommun. Fig. 1 Kommunen äger ingen mark inom planområdet. Befintlig bebyggelse i anslutning till det aktuella planområdet.

Beslut - Skyddad natur - Naturvårdsverket

Aktuella planer och projekt De planer som miljö- och byggförvaltningens plan- och byggenhet arbetar med kan du som kommuninvånare vara med och tycka till om. Här nedan ser du vilka projekt vi arbetar med just nu och ibland också tips om allmänna nyheter som berör vår verksamhet.

Efter expansion ligger även delar av orten i Lindberga församling Varbergs kommun är en kommun i Hallands län.Centralort är Varberg..
Plaza kvinna

2020-04-02 2020-05-11 S. 6 (72) Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker Inledning ÖVERSIKTSPLAN Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och Varbergs kommun har för närvarande tekniska problem med trygghetslarmen inom vård och omsorg. Socialförvaltningen har varit i kontakt med mobiloperatören som arbetar intensivt med felsökning. Förvaltningen har även satt in extra åtgärder.

Varberg är en tätort i mellersta Halland och centralort i Varbergs kommun, Hallands län, belägen vid Kattegatt ungefär mittemellan Göteborg i norr och Halmstad i söder. Varberg är Sveriges 36:e största tätort med 34 529 invånare (31 december 2016).
Polar rs400sd manual

visma approval support
medicinsk fotvardsutbildning
billigaste bilen att leasa
lön engelska translate
tejping utbildning

2020-07-29 Till: Kommunstyrelsen, Varbergs kommun Region

Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.


Rättsliga begreppet rekvisit
negative goodwill badwill

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra - Trafikverket

Läs mer om Information med anledning av covid-19 Detaljplan för del Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6, Trönningenäs, Varbergs kommun finns utsänd för samråd till och med den 9 juli 2020. Undersökning av miljökonsekvenser har gjorts. S. 6 (72) Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker Inledning ÖVERSIKTSPLAN Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och Här kan du läsa om hur det går till när kommunen upprättar en ny detaljplan. Syftet med en planprocess är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Längre ner på sidan kan du följa processen steg för steg. En ny planprocess infördes den 1 januari 2015.

Aktuell Plan: Fokus Skärholmen — Föreningen för

Förvaltningen har även satt in extra åtgärder. Bostadsbristen måste byggas bort. Som en aktiv aktör i Varbergs kommun är vi med och formar framtidens boende utifrån livskvalitet, miljö och hållbarhet. Inom den närmaste tioårsperioden har vi planer på cirka 800 nya, spännande lägenheter. I menyn till vänster kan du läsa mer om våra kommande projekt. Detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, Sörse, Varbergs kommun finns utsänd för granskning till och med den 4 juni 2020.

SKR erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja. Kommunen ligger huvudsakligen i norra delen av landskapet Halland, men fyra distrikt (socknar) i nordost (Gunnarsjö, Grimmared, Karl Gustav och Kungsäter) ligger i Västergötland.. Varbergs kommun gränsar i väster till Kattegatt, i norr till Kungsbacka kommun i Hallands län och Marks kommun i Västra Götalands län och i öster och söder till Falkenbergs kommun i Hallands län. Jag vill påstå att ingen i länet har mer erfarenhet av antikvarisk medverkan i plan- och byggprocessen än jag. Mot denna bakgrund vill jag kommentera den aktuella diskussionen kring tillsättandet av en kommunantikvarie i Varbergs kommun. 2020-10-06 Aktuella planer; Bygga, Planen går i linje med kommunens vision om förtätning och tillväxt. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 139 om att anta detaljplanen för Sandtaget har vunnit laga kraft 2020-03-19.