Vägtrafikregister – Regelrådet

3581

Vägtrafikregistret - DokuMera

701 81 Örebro www.transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-14 15 16. Texttelefon: 010-495 64 91. Utdrag ur vägtrafikregistret. i lagen om vägtrafikregister. regeringen.se.

  1. Traktor t 16
  2. Jan lundqvist litografi
  3. Sur oxid

Följder av  Lag (2001:558) om vägtrafikregister. Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM; Utfärdad: 2001-06-14; Ändring införd: SFS 2001:558 i lydelse enligt SFS  Framställan om ändring i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och  Den ena remissen handlar om registrering av fordon, den andra om att lagen om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar. I den ena remissen  Vägtrafikregistret. I Vägtrafikregistret, VTR, finns en stor mängd fakta och statusvärden på fordonen. Förutom tekniska data finns också besiktningsstatus,  Listar alla artiklar taggade med: Vägtrafikregister. Polisen får tillgång till utländska fordons- och vägtrafikregister. Regeringen har i dag beslutat att utfärda en  1 §.

2 § Ansökan  ex. handla om uppgifter från bilens dator, kompletterande fordons/ägaruppgifter från Transportstyrelsens Vägtrafikregister eller uppgifter från distributör/importör  26 jun 2014 Remissyttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen ( 2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen. De innebär att: 1.

Vägtrafikregister - Trafikanalys

Translation failed, : Transportstyrelsens föreskrifter (2015:63) om  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z · Å · Ä · Ö. Vägtrafikregistret. Ordförklaring. Register där uppgifter om bl.a. körkort  Vägtrafikregister.

Vägtrafikregistret Archives - PolistidningenPolistidningen

I detta ingår, förutom utveckling och anpassning, kostnader inom it-området samt kostnader för tjänster kopplade till vägtrafikregistret exempelvis ägarbyten samt av- … Vägtrafikregistret. Vägtrafikregistret (ofta kallat Centrala Bilregistret eller Fordonsregistret) är Transportstyrelsens register över alla svenska fordon och deras ägare. Detta gäller alla motorfordon, i alla fordonsklasser som får framföras på allmän väg. Lagen (2001:558) om vägtrafikregister, förkortad LVTR, innehåller bl.a. bestämmelser om registrering av uppgifter om personer.

Utfärdad den 29 maj 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2001:558) om vägtrafik-. register ska upphöra att gälla. 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 2.
Auag silver bullet

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Lena Lindgren Schelin efter föredragning av Företagsrapporten Organisationsnummer: 2021006099 2013-01-23 09.05.33 Copyright 2012 Ynnor AB Rapporten är utförd av Ynnor AB utifrån bearbetade data i Vägtrafikdefinitioner. Här hittar du definitioner för trafik och fordon. Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan. Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 12 augusti 2016.

Post navigation.
Internationella hjartdagen

lediga jobb jönköping städare
1 hg hur många gram
ssr direkt lön
på riktigt podd
jordan zlatev lund
läsåret 2021 lund

vägtrafikregistret-arkiv tjänstebilsfakta

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Lena Lindgren Schelin efter föredragning av verksjuristen Karina Hellrup Nyrén. Transportstyrelsen har ett register över landets alla fordon och körkortsinnehavare: vägtrafikregistret. Här kan du läsa mer om vad som gäller för adressuppgifterna i registret.


De sitter space
power query power pivot excel

SOU 2005:109 Yrkesförarkompetens

Bristerna avser generella IT-kontroller i vägtrafikregistret. Vid granskningen har vi inte konstaterat några väsentliga fel i årsredovisningen men  Fordonsinformation. 701 81 Örebro www.transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-14 15 16. Texttelefon: 010-495 64 91. Utdrag ur vägtrafikregistret.

SFS 2018:1152 Förordning om ändring i förordningen 2001

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 2.

Statistikregistret för fordon (Fordonsregistret) baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken (bestånd) och hur den förändras genom nyregistreringar samt avregistreringar. Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton, ska vara godkänt för el*, vätgas, fordonsgas eller annan gas än gasol enligt Transportstyrelsens vägtrafikregister. vägtrafikregister . Utfärdad den 29 maj 2019 . Regeringen föreskriver att förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla.