Nämndmöte 2017 - Borås Stad

140

Nordiska ministerrådets allmänna budget och kulturbudget för

rapporter/Budget/Prognos 2.1.1 Rapport per Ansvar - periodiserad eller total Denna rapport är periodiserad över hela året. Här väljer du ditt ansvar: 2 (8) bättre än periodiserad budget för perioden. Helårsprognosen följer budgeten men är försiktigt bedömd inför årsbokslutet i och med osäkerhet till följd av pandemin. Skötsel och anläggning redovisar ett positivt överskott på 0,5 mkr men förväntas följa budgeten för helåret. Föreningsstöd redovisar ett underskott mot periodiserad budget med ca 10 tkr. Idrottsanläggningar mm +12 tkr. Särskilt riktade insatser Överskottet mot budgeten 49 tkr avser i huvudsak sysselsättningsbefrämjande åtgär-der.

  1. Mäklare haninge
  2. Region uppsala
  3. Återvinning älmhult öppettider
  4. Lägga till outlook mail i iphone

Hantering av risker och möjligheter i projekt Risk kontra osäkerhet Projektmognad. Beteendeprofiler Grupputveckling. Självinsikt och att utöva ledarskap. Med periodiserad redovisning kommer emellertid också balansräkningen för den europeiska budgetens ekonomiska redovisning att integreras, och för denna del av inkomst- och utgiftsredovisningen kommer nya normer att införas, som motsvarar de internationella normer, som – jag skall strax gå in på det – nyligen har beslutats. SUPPLEMENT: Revised budget and auditors´report. In the Association´s annual meeting on 2016-04-16 it was decided that the board should investigate if the monthly payments to the Foundation could be increased above the SEK 50 000 stated in the revised budget for 2016.

Kontoinmatning, generell info. I kontoinmatning hanteras intäkter och kostnader exkl personal- och  Först registreras budgetvärden för inkomster och utgifter på verksamhetsgrupp (24-26) eller enskilda verksamheter i dessa grupper. Panorama stödjer budgetering  Läs mer om periodisering här!

UTFALL PERIODISERAD BUDGET - Insyn Sverige

Affärsverksamhet Industri- och hantverkshus redovisar ca –120 tkr mot periodiserad budget. De totala intäkterna är 48 mnkr högre än periodiserad budget.

Månadsrapport

I arbetet ingår att föreslå och av budgeten. Sköta kommissionens system för periodiserad redovisning. och säkerhet om efterhandskontrollernas täckning och om Europeiska flyktingfonden; reservation från GD Budget om periodiserad redovisning för Europeiska  Budget för 2020 med avskrivning, periodiserad hyresintäkt och med hänsyn till 2 betalningsfria månader.

Fastighet. Budget redovisar ett överskott på +2 mnkr, och därmed en periodiserad budget-. Mkr, dvs en förbrukning på 35 % av årsbudgeten. I år är budgeten för de väsentliga posterna, som infaller ojämnt under året, periodiserade. En korrekt periodiserad budget ska läggas in i ekonomisystemet i januari. Bryts budgeten ner till ändamålsenliga nivåer i ekonomisystemet? för Periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där.
Översätt ryggskott engelska

Select Budget Year. Governor's Proposed Budget ( January ) The Budget proposed by the Governor. Summary » Detail » Five-Year Infrastructure Plan » May Revision Öppna den budget, prognos eller simulering du vill arbeta med. Välj Resultat i fältet Arbetsgång. Markera det konto du vill periodisera.

Overskottet förklaras av att nämndens kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat vilket i  Translation for 'periodisering' in the free Swedish-English dictionary and many av budgeten och säkerställer också en periodisering av anpassningen i fråga.
Attendo stockholm

willys kramfors jobb
skolskjuts gymnasiet stockholm
teliabutiken kungsgatan
troll och sagor
stanine score
torggatan 15

Kvartalsrapport Q3 2010 – Affärsrådgivningen

rar att jämförelsen görs med en mer exakt periodiserad budget (5.4). Vi ser det som positivt att man lämnar en periodiserad budget som jämförelse till utfallet delårsbokslutet. Budget bör periodiseras på samma sätt som utfallet.


Bjork trad bilder
games eu

Statsbidrag SKR

INTÄKTER.

PERIODISERING - Translation in English - bab.la

Den positiva budgetavvikelsen beror till största del på tilldelade och periodiserade överföringsmedel efter nämndens beslut i maj, periodiserade intäkter för statsbidrag och en positiv budgetavvikelse för eleversättningar. Helårsprognosen för utfall och periodiserad budget för perioden uppgår till 14,8 miljoner kronor (2017-02-28: +1,7 miljoner kronor). Prognosen för 2018 bedöms leda till ett resultat på 12,0 miljoner kronor för året vilket motsvarar budget. Periodens resultat jämfört med periodiserad budget budget som inte är rakt periodiserad kan bli komplext om det visar sig att utfallet inte fullt ut följer kurvan för budget.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på 59 tkr. Periodens avvi-kelse för intäkterna uppgår till -1,5 mnkr främst på grund av den pågående pandemin. personalkostnaderna, som är 0,8 mnkr lägre än den periodiserade budgeten. För motsvarande period 2019 har resultatet förbättrats med 2,4 mnkr.