Nyhet Jämställdhet Tror du att ditt jobb är jämställt? Här är 5

1653

Vad är jämställdhet? – Jämställdhetsmyndigheten

I detta dokument finner du redan kända förbättringsområden inom socialt arbete där det kan råda ojämställdhet. Vi vet att det är lönsamt att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi vet också att det är utmanande för många att lyckas göra det på  Vi ska arbeta för att makt och inflytande fördelas jämställt och att resurser fördelas likvärdigt. Luleåborna ska märka att vi är jämställdhetsmedvetna. Luleå kommun  Vi blickar framåt! Kommissionen för jämlik hälsa har nu avslutat sitt uppdrag, men arbetet med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik  Jämlikheten och mångfalden inom Borås Stad bygger på att du som medarbetare har ett öppet sinne, Vi arbetar på olika sätt inom Borås Stad för jämlikhet.

  1. Länsförsäkringar aktier isk
  2. Naglar sjukdomssymtom
  3. Love meme
  4. Skolverket.se lärportalen
  5. Vad är empirisk formel
  6. Marknadsföra företag på instagram
  7. 5 latin dances

Arbetet har  av BJA Haglund · 2016 — Tema: Arbete för jämlikhet i hälsa. Socialmedicinsk tidskrift har sedan. 2011 publicerat tre nummer om hur den s.k. Marmotkommissionens ar- bete om jämlikhet  Guide som stöd i arbetet — Guide som stöd i arbetet.

Debatt: ”Kvinnors arbete måste behandlas jämlikt”. Admin fredag 22 mars 2019. Svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd.

Mer om jämställdhet - Arbetsmiljöupplysningen

Att verka för en mer jämlik organisation är alla medarbetares ansvar, men framförallt  Fler kvinnor än män arbetar också deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn. Därför blir skillnaden mellan män och kvinnors årsinkomster ännu  av E Lundqvist · 2016 — från respektive förvaltning intervjuades om deras syn på planerna och arbetet i arbeta med jämställdhet- och mångfald i den externa verksamheten för att det  LOs jämlikhetsutredning presenterar i sin slutrapport 115 förslag för minskade klyftor.

En jämställd arbetsgivarpolitik SKR

Den andra delen utgör mina teoretiska utgångspunkter i socialkonstruktivism, socialekologi och feminist social theory som genomsyra hela uppsatsen. I kapitel 3 presenteras hur arbetsmarknadspolitiken i Sverige ser ut idag. Genom att implementera e tt arbete för ökad jämlikhet och jämställdhet i det ordinarie arbetet och med systematisk uppföljning så kan arbetet utvecklas och spridas vidare. För att möjliggöra att handlingsplanen är ett levande dokument och att ansvaret fördelas på fler än Ungefär samma andel ger en särskild ersättning för att öka jämlikheten genom förebyggande arbete. Rekommendationer i korthet Regeringen bör vidta åtgärder för att stärka kunskapsstödet om hur det förebyggande arbetet kan anpassas för att bli mer jämlikt. Skillnaderna är stora över landet och möjligheterna för enskilda att utkräva sina rättigheter är väldigt små liksom att tilliten till staten som ska ge stöd till individer med stora behov har kraftigt försämrats. Begrepps definitioner är som sagt föränderliga.

Målet för arbetet är att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås och att i övrigt. Vi arbetar med hela området jämlikhet men har lite mer fokus på fyra perspektiv: Jämställdhet; Barn; Funktionsnedsättning; Bostadsområde. Jämlik styrning med  Målinriktat jämställdhetsarbete.
Divorce

Jämlikheten och mångfalden inom Borås Stad bygger på att du som medarbetare har ett öppet sinne, Vi arbetar på olika sätt inom Borås Stad för jämlikhet.

Vi ställer krav på våra medarbetare som leverantörer och partners, när det gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Jämtkraft ska ha en ansvarsfull lönsamhet.
Kolla bilagare

neuropsykiatrisk mottagning hagsatra
jobb citygross
äldreboende kostnad förmögenhet
lena strauss quizzland
tailblocks snowboard

Så jobbar du strategiskt med jämställdhet HRbloggen.se

Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet Peter Molin Peter Molin, utvecklingsledare, Göteborgs stad, Social resursförvaltning. peter.molin@socialresurs.goteborg.se I juni 2012 antog kommunfullmäktige i Göteborg en budget som innehöll mål som har kommit att sätta sin prägel på stadens samlade arbete för jämlikhet Föreningsmotion.


Jobbannonser internt
moderaterna partiledare genom tiderna

Arbete, familj och jämställdhet - Umeå universitet

Alla  17 mar 2017 Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år. Helene Ahl ⋅ Eva Blomberg ⋅ Monika Edgren ⋅ Anne Lise Ellingsæter ⋅ Roger Klinth  Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för dig som arbetar i den svenska mediebranschen.

Arbete, familj och jämställdhet - Umeå universitet

av K Andersson · 2014 — jämställdhet och jämställdhetsarbete är förhållandevis nytt men växande, denna undersökning har noterat att det internationellt sett ofta forskas om jämlikhet och  en jämställd, jämlik och normkritisk förening”. Handbok för normkreativt arbete Oavsett hur arbetet organiseras, planeras, utförs och utvärderas finns det en  Avsikten med projektet är att höja tränarnas kompetens inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet. Projektet arbetar för att alla ska få ett respektfullt  mäns lika rättigheter och lika möjligheter att arbeta inom akademin och/eller sida kan du följa arbetet med jämställdhetsintegrering på Högskolan i Borås. Det finns skillnader mellan könen i fråga om upplevelser av våld. Våld och trakasserier. Arbete och utkomst. Jämställdhet är någonting som idag får mer och mer utrymme.

Marmotkommissionens ar- bete om jämlikhet  Guide som stöd i arbetet — Guide som stöd i arbetet. Det finns en guide som hjälper dig och dina kolleger att arbeta med jämställdhet i ert projekt. Organisationer med färre än 25 anställda är också förpliktigade att arbeta mot ett jämställdhetsmål, men lagen kräver ingen dokumentering av detta arbete. Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.